ธุรกิจของเรา

Our One Stop Services

Truck and Train Supply

จัดหารถบรรทุกและขบวนรถไฟเพื่อรับและส่งสินค้าไปยังปลายทาง

Lifting and Moving Equipment

อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับยก ขน เคลื่อนย้ายสินค้า

Packaging Equipment

อุปกรณ์ในการบรรจุกล่อง รัด คลุม สินค้า

Warehouse Storage

ให้เช่าพื้นที่โกดังสำหรับจัดเก็บและคัดแยกสินค้า

Standard & Special Containers

ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ทั้งแบบแห้ง และควบคุมอุณหภูมิ

Container yard Services

ลานเก็บกองและบริการรับฝากตู้สินค้า

Cross-border Freight Service

บริการจัดส่งสินค้าข้ามแดนโดยทางรางเป็นหลัก

Transportation Planning

วางแผนการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง