ธุรกิจของเรา

บริการครบ จบ ที่เดียว

มีบริการขนส่งที่ครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศ และขนส่งข้ามแดนด้วยระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วและราคาส่งที่คุ้มค่า

One stop service for all Customers transaction – Domestic and Cross Border Transport with cost effectiveness and on-time delivery.

Transportation Planning

วางแผนการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง

Truck and Train Supply

จัดหารถบรรทุกและขบวนรถไฟเพื่อรับและส่งสินค้าไปยังปลายทาง

Lifting and Moving Equipment

อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับยก ขน เคลื่อนย้ายสินค้า

Packaging Equipment

อุปกรณ์ในการบรรจุกล่อง รัด คลุม สินค้า

Standard & Special Containers

ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ทั้งแบบแห้ง และควบคุมอุณหภูมิ

Warehouse Storage

ให้เช่าพื้นที่โกดังสำหรับจัดเก็บและคัดแยกสินค้า

Container yard Services

ลานเก็บกองและบริการรับฝากตู้สินค้า

Cross-border Freight Service

บริการจัดส่งสินค้าข้ามแดนโดยทางรางเป็นหลัก

Go Green

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ ESG เราจึงพัฒนาระบบ อย่างครบวงจรใน3ด้าน

To be part of ESG (Environmental, Social & Governance) Thairail Logistics implements in following 3 aspects

Product Efficiency

Rail transportation mode could reduce transportation cost, increase safety and reduce gas emission

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
การขนส่งทางรถไฟสามารถลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความปลอดภัย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Routing Efficiency

Connection of Rail transportation not only Thailand domestic but through Laos, Malaysia and also China

ประสิทธิภาพในการกําหนดเส้นทาง
การขนส่งทางราง นอกจากสามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าได้ภายในประเทศไทยแล้ว ยังสามารถเชื่อมผ่านไปที่ลาว มาเลเซีย และจีน

Platform Efficiency

Containers real-time tracking technology and carbon-credit calculation from TRL transport platform could increase more efficiency on transport planning and scheduling

ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการติดตามตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าแบบเรียลไทม์และการคํานวณคาร์บอนเครดิตจากแพลตฟอร์มการขนส่งของ Thairail Logistics (TRL) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการขนส่งและการจัดตารางเวลาได้ดีมากขึ้น