ประวัติ​บริษัท

บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด มุ่งที่จะลงทุนและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้ทันสมัย มีบริการขนส่งที่ครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศและขนส่งข้ามแดนด้วยระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วและราคาส่งที่คุ้มค่า

Thairail Logistics Company

“Thai Rail Logistics Company Limited” has established on January 24, 2022, aiming to invest and develop a modern rail transport system. We are offering comprehensive transportation services which cover both domestic and cross-border transportation with fast transportation affordable shipping costs.