ธุรกิจของเรา

Go Green

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,

Product Efficiency

การขนส่งทางรางช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยงทางอุบัติเหตุ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

Routing Efficiency

เส้นทางทางรางเชื่อมต่อไปทั่วประเทศ และยังเชื่อมต่อไปยังเพื่อนบ้าน เช่น ลาว จีน มาเลเซีย เป็นต้น

Platform Efficiency

เทคโนโลยีการติดตามตู้สินค้าแบบเรียลไทม์และการคำนวนคาร์บอนเครดิตที่ใช้ในการขนส่ง ทำให้เราสามารถบริหารจัดการตารางขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ