บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด มุ่งที่จะลงทุนและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้ทันสมัย มีบริการขนส่งที่ครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศและขนส่งข้ามแดนด้วยระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วและราคาส่งที่คุ้มค่า
0 K+
สินค้า / เดือน
0 +
คน (ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ)
0 K+
ตู้สินค้าที่คอยให้บริการ
0 K+
ตารางวา (Warehouse)

บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด
มุ่งที่จะลงทุนและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้ทันสมัย

มีบริการขนส่งที่ครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศ และขนส่งข้ามแดนด้วยระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วและราคาส่งที่คุ้มค่า

ไทยเรล โลจิสติกส์ แพลตฟอร์ม

Vision

ผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยคุณภาพระดับสากล

Mission

ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างครบวงจรและเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจไปสู่ความเป็นสังคมที่ยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

Core Value

มุ่งมั่นพัฒนาบริการแบบลีนให้มีประสิทธิภาพสะดวก ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด

บริการครบ จบ ที่เดียว

มีบริการขนส่งที่ครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศ และขนส่งข้ามแดนด้วยระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วและราคาส่งที่คุ้มค่า

Transportation Planning

วางแผนการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง

Truck and Train Supply

จัดหารถบรรทุกและขบวนรถไฟเพื่อรับและส่งสินค้าไปยังปลายทาง

Lifting and Moving Equipment

อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับยก ขน เคลื่อนย้ายสินค้า

Packaging Equipment

อุปกรณ์ในการบรรจุกล่อง รัด คลุม สินค้า

Standard & Special Containers

ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ทั้งแบบแห้ง และควบคุมอุณหภูมิ

Warehouse Storage

ให้เช่าพื้นที่โกดังสำหรับจัดเก็บและคัดแยกสินค้า

Container yard Services

ลานเก็บกองและบริการรับฝากตู้สินค้า

Cross-border Freight Service

บริการจัดส่งสินค้าข้ามแดนโดยทางรางเป็นหลัก

Go Green

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ ESG เราจึงพัฒนาระบบ อย่างครบวงจรใน 3 ด้าน

การขนส่งทางรางช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยงทางอุบัติเหตุ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
เส้นทางทางรางเชื่อมต่อไปทั่วประเทศ และยังเชื่อมต่อไปยังเพื่อนบ้าน เช่น ลาว จีน มาเลเซีย เป็นต้น
เทคโนโลยีการติดตามตู้สินค้าแบบเรียลไทม์และการคำนวนคาร์บอนเครดิตที่ใช้ในการขนส่ง ทำให้เราสามารถบริหารจัดการตารางขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าว 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าว 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าว 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าว 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.