องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถไฟ ขนส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้

Facebook
Twitter
วันที่ 25 มกราคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และปล่อยขบวนรถไฟขนส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ของผลิตผลทางการเกษตรตามเศรษฐกิจหมุนเวียน”