งานแถลงข่าวสถานีศรีสำราญ“ไทยเรลโลจิสติกส์-เครือบุญรอด” ผ่านฉลุย!!! หลังเปิดการทดลองขนส่งสินค้าทางรถไฟ

Facebook
Twitter

บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินการขนส่งทางรางที่มีการขนส่งแบบครบวงจร ที่มุ่งเป็นบริษัทศูนย์กลางการขนส่งทุกหมวดทั้งทางบก ทางน้ำหรือเรือและทางอากาศ สำหรับการขนส่งทางราง ล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัทกลุ่มพันธมิตรหลายบริษัท และได้รับการสนับสนุนการรถไฟแห่งประเทศเอื้ออำนวยสถานที่ ขบวนรถจักร จัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงทางเพื่อการจัดงาน

“การเปิดทดลองขนส่งทางรถไฟ เพื่อเป็นการศึกษาว่าการขนส่งทางรถไฟจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่ง รวมถึงการช่วยลดต้นทุนการขนส่ง อุปสรรค ปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง การโหลดสินค้าขึ้นลง หรือขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ จากการทดลองขนส่ง เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปปรับปรุงแก้ไขในเที่ยวขบวนจริงในอนาคต”