งานขนส่งสินค้าลงใต้กระทรวงเกษตรฯ จับมือ รฟท.และ “ไทยเรล โลจิสติกส์” เปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ” จ.สุพรรณบุรี

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ โดย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด